نمره گذاری مقیاس‌های پرسشنامه سرشت و مزاج کلونینجر 125 سوالی

نمره گذاری مقیاس‌های پرسشنامه سرشت و مزاج کلونینجر 125 سوالی


نمره گذاری مقیاس‌های پرسشنامه سرشت و مزاج 125 سوالی در قالب pdf این پرسشنامه سرشت و مزاج کلونینجر از ۱۲۵ سوال تشکیل شده که به سنجش دو بعد کلی سرشت و مزاج می پردازد و از ابعاد  نوجویی، آسیب‌پرهیزی، پاداش وابستگی، پشتکار، همکاری، خودراهبری و خودفراروی تشکیل شده است. این فایل سوالات صحیح و غلط هریک از ابعاد را به صورت کامل مشخص کرده است. توجه داشته باشید که صرفا شیوه نمره گذاری مطرح است و تحلیل نتایج پرسشنامه موجود نیست.   …

0

پست های مرتبط

نمره گذاری مقیاس‌های پرسشنامه سرشت و مزاج کلونینجر 125 سوالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *