میدان‌های استرس بدون واگرائی و توابع استرس‌های انرژی صفر در الاستیسیته (مترجم تکتم شریفی)

میدان‌های استرس بدون واگرائی و توابع استرس‌های انرژی صفر در الاستیسیته (مترجم تکتم شریفی)


میدان‌های استرس بدون واگرائی و توابع استرس‌های انرژی صفر در الاستیسیته Bertóti موسسه مکانیک کاربردی، دانشگاه از میشکولتس، 3515 دانشگاه میشکولتس شهر، مجارستان چکیده بکارگیری دو خصوصیت برای تانسورهای مرتبه دوم متقارن و غیر متقارن همگرائی آزاد، نوع جدید توابع استرس مرتبه دوم و اول برای مشکلات الاستیسیته سه بعدی مطرح شده است. نشان داده شده است که  خود موازنه‌ای صورت گرفته است اما میدان های استرس سه بعدی غیر متقارن  می‌تواند با بردار تابع استرس  مرتبه اول تولید شود، در حالیکه خود موازنه‌ای و  میدان‌های استرس سه بعدی متقارن  می‌تواند با تابع استرس مرتبه دوم نوع هوایی تولید شود. قضیه مواد الاستیکی خطی، مودهای انرژی صفر توابع استرس معرفی شده استباط و بررسی شده است. خاطر نشان می‌شود که ساختار مودهای انرژی صفر بردار تابع استرس مرتبه اول با جا به جایی بدنه سخت در تئوری خطی الاستیسیته یکسان است. لغات کلیدی : تنسورهای , مرتبه دوم بدون , واگرائی , توابع استرس , میدان‌های استرس موازنه‌ای , مودهای انرژی صفر فر …

0

پست های مرتبط

میدان‌های استرس بدون واگرائی و توابع استرس‌های انرژی صفر در الاستیسیته (مترجم تکتم شریفی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *