مقدمه ای بر یاتاقان ها

مقدمه ای بر یاتاقان ها


یاتاقان ها به حرکت دو جزء در یک یا چند جهت با حداقل نیروی اصطکاک کمک میکنند و حرکتهای شعاعی را محدود می سازند، بنابراین اجزایی که حرکت های دورانی را حمایت می کنند، یاتاقان نامیده می شوند. این در حالی است که اگر حرکت خطی باشد بر عهده سطوح راهنما خواهد بود. یعنی از طرف سطوح راهنما حمایت خواهند شد. معمولا یاتاقان هایی که تکیه گاه زبانه شافت ها با اکسل ها هستند به دو دسته یاتاقانهای لغزشی و غلتشی تقسیم می شوند. در یاتاقان های لغزشی بین سطوح، حرکت لغزشی وجود دارد، در حالی که در یاتاقان های غلتشی بین سطوح، غلتش وجود دارد. نیروی اعمالی به یا تاقانها و یا محل استقرار یا تاقانها بر روی ، محور می تواند به صورت عمود بر محور با موازی با آن باشند. بنابراین با تاقان هایی که فقط نیروی شعاعی را تحمل می کنند، یاتاقان های شعاعی و یاتاقان هایی که فقط نیروی محوری را تحمل می کنند یاتاقانهای محوری نام دارند. ولی اگر هم شعاعی و هم محوری را هم زمان تحمل کنند. با تاقانهای شعاعی و محوری نام دارند. فهرست مطالب تعریف یاتاقان ها تاریخچه یاتاقان یاتاقانها چگونه کار میکنند بارگذاری یاتاقانها انواع یاتاقانها ا …

0

پست های مرتبط

مقدمه ای بر یاتاقان ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *