مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی خود مدیریتی: توانایی دادن و اختیار دادن به بیمارانی که با سرطان به عنوان یک بیماری مزمن زندگی می کنند.

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی خود مدیریتی: توانایی دادن و اختیار دادن به بیمارانی که با سرطان به عنوان یک بیماری مزمن زندگی می کنند.


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Self-Management: Enabling and Empowering Patients Living With Cancer as a Chronic Illness عنوان فارسی: خود مدیریتی: توانایی دادن و اختیار دادن به بیمارانی که با سرطان به عنوان یک بیماری مزمن زندگی می کنند. چکیده: با توسعه ی اخیر در شناسایی اولیه، تشخیص و درمان سرطان، افراد مبتلا به سرطان طولانی تر زندگی می کنند و ممکن است سرطانشان به صورت یک بیماری مزمن کنترل شود. سرطان به عنوان یک بیماری مزمن، تقاضای جدیدی را برای بیماران و خانواده ها فراهم کرده است تا بتوانند بیماری شان را کنترل کنند و این بیماری با نمونه های قدیمی چالش می کند که کار تومور شناسی بعد از درمان انجام میگیرد. با وجود این، به عنوان یک بیماری مزمن، مراقبت از سرطان در یک سلسله مراتب انجام می گیرد که از محافظت تا انتهای زندگی با تشخیص و شناسایی اولیه، درمان در بین بیماران گسترش می یابد. در این مقاله، مداخلات خود مدیریتی که بیماران و خانواده ها را به مشارکت در کنترل بیماری شان در ادامه ی این سلسله مراتب قادر می سازد مورد بررسی قرار گرفته اند. تعداد صفحات انگلیسی: 13 …

0

پست های مرتبط

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی خود مدیریتی: توانایی دادن و اختیار دادن به بیمارانی که با سرطان به عنوان یک بیماری مزمن زندگی می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *