محاسبات فشار نقطه حباب (Bubble pressure) با معادله حالت پنگ-رابینسون به روش φ-φ

محاسبات فشار نقطه حباب (Bubble pressure) با معادله حالت پنگ-رابینسون به روش φ-φ


در این آموزش، محاسبات فشار نقطه حباب به روش برابری فوگاسيته­ها ( φ-φ ) با استفاده از معادله حالت پنگ-رابینسون به عنوان ابزاری پايه برای تعيين تركيب درصدها و خواص فازهای موجود در تعادل ترموديناميكی (به همراه کد متلب) بررسی می­شود. …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.