مالكيت منابع آب ونحوه تقسیم بندی آب و پيامدهاي اقتصادي ، اجتماعي و حقوقي آن مورد مطالعه (قنوات بخش مركزي بيرجند)

مالكيت منابع آب ونحوه تقسیم بندی آب و پيامدهاي اقتصادي ، اجتماعي و حقوقي آن مورد مطالعه (قنوات بخش مركزي بيرجند)

قسمت اعظم خاک ایران با توجه به شرایط جغرافیایی، در مناطق خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد. در چنین مناطقی زندگی الزاماً در ارتباط با آب شکل گرفته و وجود منابع آب، کمیيت و کيفیت و نیز دائمی یا موقتی بودن آن همواره در تشکیل اجتماعات انسانی نقش بسزایی داشته است. چنانچه بدون آب تشکیل جوامع بشری با اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و بهره برداری از زمین چه در گذشته و چه در حال غیر ممکن بوده است. منابع آب روستاهای مناطق خشک و نیمه خشک در گذشته به قنات ها و رودخانه های فصلی یا دائمی محدود بوده ولی در سالهای اخیر با پیشرفت تکنیک احداث چاههای عمیق و نیمه عمیق نیز در روستاهای ایران رایج شده که در حال حاضر مهمترین منابع آب روستاها را تشکیل می دهد. در این گفتار سعی بر این است که ویژگی های منابع آب مورد بررسی قرار گیرد. منابع آب روستاها اصولاً به دو دسته تقسیم می شوند: منابع آب زیر زمینی، منابع آب سطحی (مهدوی،1374،70). 39 صفحه ورد …

0

پست های مرتبط

مالكيت منابع آب ونحوه تقسیم بندی آب و پيامدهاي اقتصادي ، اجتماعي و حقوقي آن مورد مطالعه (قنوات بخش مركزي بيرجند)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *