فرم محاسباتی تحت اکسل آزمایش تراکم خاک

فرم محاسباتی تحت اکسل آزمایش تراکم خاک


فرمت: اکسل مجموعه عملیاتی که باعث کاهش تخلخل و افزایش وزن مخصوص (چگالی)، در اثر در هم رفتن دانه های خاک می شود را تراکم می گویند.  محدوده کاربرد آزمایش تراکم خاکالف) تعیین مشخصات تراکم آزمایشگاهی خاک با استفاده از انرژی تراکمی ۱۲۴۰۰ پوند- فوت بر فوت مکعب (۶۰۰ کیلونیوتن متر بر متر مکعب)، مطابق استاندارد  AASHTO T99 و ASTM D698در آزمایش تراکم خاک، روش های تراکم آزمایشگاهی مورد استفاده برای تعیین رابطه بین درصد وزن مخصوص خشک (منحنی تراکم) خاکهای متراکم شده در قالبی با قطر ۴ یا۶ اینچ ، با چکشی به وزن ۵/۵ پوند را که از ارتفاع ۱۲ اینچی برای تولید انرژی تراکمی ۱۲۴۰۰ پوند- فوت بر فوت مکعب رها می شود، پوشش میدهد. ب) تعیین مشخصات تراکم آزمایشگاهی خاک با استفاده از انرژی تراکمی اصلاح شده ی ۵۶۰۰۰ پوند- فوت بر فوت مکعب ، مطابق استاندارد  AASHTO T180 و ASTM D1557این روش آزمون، روش های تراکم آزمایشگاهی مورد استفاده برای تعیین رابطه بین درصد رطوبت و وزن مخصوص خشک (منحنی تراکم) خاکهای متراکم شده در قالبی با قطر ۴ یا ۶ اینچ ، با چکشی به وزن ۱۰ پوند را که از ارتفاع ۱۸ اینچی برای تولید انرژ …

0

پست های مرتبط

فرم محاسباتی تحت اکسل آزمایش تک محوری خاک
فرم محاسباتی تحت اکسل آزمایش تراکم خاک
فرم محاسباتی تحت اکسل آزمایش تک محوری خاک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *