فایل ورد 122صفحه ای در خصوص ماشین های رلوکتانسی سنکرون (Synchronous Reluctance Machine (SynRM) Design)

فایل ورد 122صفحه ای در خصوص ماشین های رلوکتانسی سنکرون (Synchronous Reluctance Machine (SynRM) Design)


در این پروژه موتور رلوکتانسی سنکرون ( SynRM ) مورد مطالعه قرار گرفته است. و مدل برداری مناسبی از ماشین استخراج می گردد. تأثیر پارامترهای عمده ای بر عملکرد موتور به صورت تئوری مشخص شده است. با توجه به پیچیدگی هندسه روتور در ماشین های   SynRM ، یک تئوری (تحلیل) ترکیبی ساده و مناسب و یک روش المان ، که شامل شناسایی کلاس بندی های متعدد ، معنی دار ، و پارامترهای ماکروسکوپی است ، برای غلبه بر زیاد بودن پارامترهای مورد استفاده ، توسعه یافته است. فهرست مطالب به صورت زیر است: چکیده 1 – مقدمه ماشین رلوکتانسی سنکرون ( SYNRM ) – اصول پایه 2 – نظریه اصلی 1-2 – مفهوم رلوکتانس 2-2 – مدار معادل برداری و ویژگی های اصلی عملکرد 3-2- مشخصه مغناطیسی 1-3-2- اشباع 2-3-2- اثر کوپل متقابل 3-3-2- اثر شیار ( دندانه ) استاتور 3  – روش های شناسایی هندسه روتور 1-3- کلاس بندی هندسه روتور و سیر تاریخی آن 2-3 – مقایسه بین TLA و ALA 3-3- مقایسه موتور رلوکتانسی سنکرون با موتور القایی 4 – مفاهیم پایه ای کنترل جنبه های طراحی موتور …

0

پست های مرتبط

فایل ورد 122صفحه ای در خصوص ماشین های رلوکتانسی سنکرون (Synchronous Reluctance Machine (SynRM) Design)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *