حل مسائل متغیرهای مختلط و کاربردهای آن جلد اول تالیف وارد براون و چرچیل به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 170 صفحه

حل مسائل متغیرهای مختلط و کاربردهای آن جلد اول تالیف وارد براون و چرچیل به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 170 صفحه


                عدد مختلط یا عدد هم‌تافت عددی به شکل   است که   و   اعداد حقیقی‌اند و   یکهٔ موهومی با خصوصیت  2 = -1  است. عدد   قسمت حقیقی و عدد   قسمت موهومی نامیده و نوشته می‌شود: اعداد حقیقی را می‌توان به عنوان اعداد مختلط با قسمت موهومی صفر در نظر گرفت، یعنی عدد حقیقی   معادل است با عدد مختلط  . مجموعهٔ اعداد مختلط را به صورت   تعریف می‌کنیم. کاربرد یکی از مهم‌ترین کاربردهای این اعداد در حل معادلات درجه دوم و سوم است. به عنوان مثال در زمانی که معادله مشخصهٔ یک معادله درجه دوم منفی می‌شود: در مهندسی برق، تبدیل انتگرال فوریه برای تجزیه و تحلیل سیگنال‌ها به‌کار می‌رود. رفتار مقاومتها، خازنها، و القاگرها می‌تواند با استفاده از این راه و با تصور مقاومت‌هایی که مقدارشان به بسامد وابسته ب …

0

پست های مرتبط

حل مسائل متغیرهای مختلط و کاربردهای آن جلد اول تالیف وارد براون و چرچیل به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 170 صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *