تکنولوژی اموزشی

تکنولوژی اموزشی


تعریف • تکنولوژی مرکب از دو واژه ((تکنیک)) و ((لوژی)) است که تکنیک به معنای نحوه ی اجرایی ماهرانهء هر کار و لوژی پسوندی به معنای ((دانش)) یا ((شناسی)) است. مجموعه معنای این دو واژه ، دانش از چگونگی اجرای ماهرانه هرکاری را می رساند . بنابراین تکنولوژی در هر رشته علمی یا هرکاری عبارت است از دانش حاصل از تجربیات و تحقیقات کاربردی برای دستیابی به چگونگی اجرای امور موضوعهء آن علم بطور ماهرانه . •    در علوم مانند فیزیک ، شیمی ، روانشناسی و….. مباحث نظری ای وجود دارند که به بررسی پدیده های موضوع آن علم   می پردازند و فارغ از جنبه های کاربردی با هدف توسعهء هرچه بیشتر آن علم به نظریه پردازی منجر می شوند. این علوم جنبهء عملی و کاربردی نیز دارند که یافته های نظری آن علم را برای حل مسائل و مشکلات انسان به کار می گیرند. بنابراین برای مثال می بینیم در دستگاهی مانند تلویزیون مجموعه ای از یافته های علوم گوناگون برای رفع نیازهای خاص انسان بصورت ترکیبی به کار گرفته می شود. بنابراین بشر برای حل مشکلات و مسائل خود در هر موضوع حیطه ای می کوشد تا از تمام یافته های علوم گو …

0

پست های مرتبط

تکنولوژی اموزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *