توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت اصول نكات ايمني و حفاظتي

توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت اصول نكات ايمني و حفاظتي


فراگیر پس از آموزش این واحد کار، قادر خواهد بود: وضعیت ایمني و حفاظتي عمومي کارگاه را تعریف کند.وسایل ایمني و حفاظتي فردي را استفاده کند.ارگونومي (اصول بازبیني عوامل انساني) را تعریف کند.انواع وسایل اطفاء حریق را تعریف کند.کد ایمني رنگها و کاربرد آنها را شناسایي کند.اصول استفاده از لباس کار و طرز رفتار در کارگاه را رعایت کند.اصول انجام کمكهاي اولیه را استفاده کند.اصول پیشگیري از حوادث و رعایت نکات ایمني را بیان کند.نکات ایمني در هنگام کار کردن با برق و جلوگیري از برق گرفتگي را رعایت کند.نکات ایمني کار در ارتفاع را بیان کند.تابلوهاي ایمني را شناسایي و استفاده کند.نکات ایمني در استفاده از مواد شیمیایي و رنگي را رعایت کند.در به کارگیري دستگاهها، از حفاظها و شابلونهاي مناسب استفاده کند.نکات ایمني در مقابله با آتش و هنگام اطفاء حریق را رعایت کند   31 صفحه پی دی اف …

0

پست های مرتبط

توانايي پيشگيري از حوادث و رعايت اصول نكات ايمني و حفاظتي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *