توانايي اندازه‌گیری، اندازه‌گذاری و خط‌کشی روي چوب

توانايي اندازه‌گیری، اندازه‌گذاری و خط‌کشی روي چوب


فراگير پس از آموزش اين واحد كار، قادر خواهد بود: سيستم متريك را در واحد اندازه گيري طول و سطح تعريف كند. واحد حجم در سيستم متريك را تعريف كند. سيستم اينچي در واحد طول و سطح را تعريف كند.واحد حجم در سيستم اينچي را تعريف كند.اصول تبديل واحدهاي سيستم متريك ) (SIو سيستم اينچي به يكديگر را بيان كند.ابزارهاي اندازه گيري، اندازه گذاري و خط كشي را شرح دهد.اندازه گيري، اندازه گذاري و خط كشي روي چوب را انجام دهد.انواع قوسها را طبق دستورالعمل ترسيم نمايد.اصول حفاظت و نگهداري از ابزار را رعايت كند. فرمت فایل PDF تعداد صفحه 36 …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *