تحلیل برنامه ی درسی (هدیه های آسمانی دوم دبستان )

تحلیل برنامه ی درسی (هدیه های آسمانی دوم دبستان )


چکیده :کمال انسان در گرو ایمان و عمل صالح است که توجه به این دو در نظام تعلیم و تربیت ضروری به نظر می رسد. بر این اساس کتاب هدیه های آسمان از نظر توجه به مولفه های عمل صالح مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است . این پژوهش به روش تحلیل محتوا صورت گرفته و جامعه شامل سه کتاب هدیه های آسمان دوره دوم ابتدایی است که هر سه کتاب تحلیل شده اند روش تجزیه وتحلیل محاسبه فراوانی و درصد و ابزارمورد استفاده جدول مقوله بندی برگرفته از پژوهش خدایاری فرد است.وی عمل صالح را به دو دسته عبادات و اخلاق تقسیم کرده و برای هر کدام زیر مولفه هایی را  ذکرمی کند . یافته ها نشان می دهد بیشترین توجه به مولفه اخلاق فردی با 3 / 50 درصد و کمترین توجه به مولفه اخلاق در تعامل با طبیعت با 1 / 1 درصد بوده است   10 صفحه ورد   …

0

پست های مرتبط

تحلیل برنامه ی درسی (هدیه های آسمانی دوم دبستان )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *