تابلو نقاشی هنری دیجیتالی ( آرزو 297 )

تابلو نقاشی هنری دیجیتالی ( آرزو 297 )


توجه اول : معرفی سبک هنری آبستره ( آبستراکت ) : آبستره در معنای عام جدا کردن صفت با خاصیت مشترک میان چند چیز و تاکید بر این وجه مشترک است.هنر مجرد یا هنر انتزاعی ( آبستره ) به هنری اطلاق میشود که هیچ صورت یا شکل طبیعی در جهان در آن قابل شناسایی نیست و فقط از رنگ و فرم های تمثیلی و غیر طبیعی برای بیان مفاهیم خود بهره میگیرد . توجه دوم : نقاشی ( آرزو 297 ) با سبک دیجیتالی هنری و با نرم افزار نقاشی طراحی و کشیده شده است. این نقاشی ( آرزو 297 ) بصورت مستطیلی و افقی طراحی و کشیده شده است و با سایز پیکسل است طول و عرض آن . سایزهای مناسب و دلخواه برای چاپ کردن این نقاشی (آرزو 297 ) میتواند متفاوت باشد و بستگی به نیاز و استفاده شما خریدار هنر دوست محترم و گرامی دارد برای استفاده شخصی تان و یا  برای استفاده تجاری تان .بعنوان مثال میتوانید با ( عرض افقی 100 سانتیمتر و با ارتفاع طول عمودی 40 سانتیمتر ) باشد و بصورت افقی و مستطیلی باید چاپ شود و چاپ کنید. و یا  میشود با سایزهای طول و عرض کوچکتر هم میشود و میتوانید چاپ کرد و چاپ کنید.این نقاشی ( آرزو 297 ) مناسب برای نصب شدن روی دیو …

0

پست های مرتبط

تابلو نقاشی هنری دیجیتالی ( آرزو 360 )
تابلو نقاشی هنری دیجیتالی ( آرزو 189 )
تابلو نقاشی هنری دیجیتالی ( آرزو 342 )
تابلو نقاشی هنری دیجیتالی ( آرزو351 )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.