ایمنی محيط اماکن نظامي

ایمنی محيط اماکن نظامي


زندگي سالم مرهون داشتن محيطي سالم است. تصميمگيري كارآمد و موثر بهويژه در دنياي متحول و پيچيده كنوني، مستلزم برخورداري و بهكارگيري اطلاعات دقيق و صحيح و مورد نياز است. جمعبندي اطلاعات و تعيين و بررسي شاخصهاي بهداشتي نشانگر چگونگي پيشرفت ماموريت سازمان و ميزان دسترسي به اهداف تعيينشده است. به اين منظور، مطالعهايي با هدف بررسي وضعيت تعدادي از شاخصهاي بهسازي از جمله تامين آب سالم، دفع بهداشتي فاضلاب، جمعآوري زباله، وضعيت ساختمانها و اماکن از نظر کف، سقف و ديوارها، تهويه، نور و روشنايي، سيستم گرمايش و سرمايش انجامشد. …(فرمت ورد 18 صفحه) …

0

پست های مرتبط

ایمنی محيط اماکن نظامي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *