ارزشیابی آموز شی ابتدایی به کمک تحلیل محتوا

ارزشیابی آموز شی ابتدایی به کمک تحلیل محتوا


مقدمه از جمله فنون تعلیم و تربیت که هیچ معلمی از آن بی نیاز نیست آشنایی باشیوه های نوین ارزشیابی است. ارزشیابی از یک طرف به عنوان عامل کنترل کننده تمامی عناصر تعلیم و تربیت مانند هدف ، برنامه ، روش و وسایل آموزشی و از طرف دیگر به عنوان روشی برای شناخت و هدایت فعالیت های تحصیلی دانش آموزان به شمار می رود. بنا براین یکی از صلاحیتهای فردی برای احراز شغل معلمی داشتن دانش نظری و مهارت عملی در زمینه ارزشیابی است.    ارزشیابی بخشی از فرایند آموزش و پرورش است که بر اساس آن اطلاعات لازم در مورد یادگیری یا آموخته های دانش آموز جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود تا میزان تحقق هدف های پیش بینی شده مورد قضاوت قرار گیرد.برای رسیدن به اهداف‌آموزش و‌پرورش‌به‌وسیله‌معلمان و مدیران  ، برای دانش آموزان شرایطی فراهم می شود و از وسایل کمک آموزشی مختلفی استفاده می شود و در پایان هر برنامه آموزشی معلمان علاقه مند هستند تا بازده فعالیت ها و تغییرات حاصل در رفتار دانش آموزان را مورد بررسی و بازبینی قرار دهند تا معلوم كنند چه اندازه به هدف های مورد نظر رســـــیده اند. .اند …

0

پست های مرتبط

ارزشیابی آموز شی ابتدایی به کمک تحلیل محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *