آزمون ریاضی پایه ششم فصل سوم مفهوم، جمع و تفریق اعشار (با فرمت doc)

آزمون ریاضی پایه ششم فصل سوم مفهوم، جمع و تفریق اعشار (با فرمت doc)


آزمونک ریاضی  پایه ششم فصل سوم مفهوم، جمع و تفریق اعشار به همراه جدول توصیف عملکرد و خودسنجی. نمونه سؤالات حاضر شامل سؤالات استاندارد و متنوع و به گونه ای طراحی شده که سطوح مختلف یادگیری را دربرگیرد. مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی در سال تحصیلی 1399-1400 می باشد. اهداف این مبحث توسط متخصصان آموزش ابتدایی مدنظر قرار داده شده است. این آزمون در 2 صفحه طراحی شده …

0

پست های مرتبط

آزمون ریاضی پایه ششم فصل سوم مفهوم، جمع و تفریق اعشار (با فرمت pdf)
آزمون ریاضی پایه ششم فصل سوم مفهوم، جمع و تفریق اعشار (با فرمت pdf)
آزمون ریاضی پایه ششم فصل سوم مفهوم، جمع و تفریق اعشار (با فرمت doc)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.