کلیات و تصاویر و ویدئو های آزمایشگاه ی جنین شناسی

کلیات و تصاویر و ویدئو های آزمایشگاه ی جنین شناسی


این بسته حاوی پیج کامل آزمایشگاه جنین شناسی ، زیست شناسی میباشد . تمامی تصاویر دارای ترجمه و معادل فارسی میباشند و توضیحات کامل درون هر کدام قرار گرفته . بسته به صورت تفکیک شده میباشد و تمام سر فصل ها به صورت مصور همراه با فیلم و الگو قرار داده شده است .   این بسته حاوی موارد زیر میاشد : لام و مولاژ اسپرماتوژنزلام و مولاژ پرندگانلام و مولاژ پستاندارانلام و مولاژ لارو دوزیستلام و مولاژ مقاطع تخمدانمولاژ آمفیوکسوسمولاژ توتیامیکروگراف پرندگانمیکروگراف پستاندارانمیکروگراف تسهیم و گاسترولاسیونمیکروگراف توتیا و آمفیوکسوسمیکروگراف دوزیستانالگوی حرکت اسپرم با توضیحات  …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.