کد متلب رسم جدول COPT و محاسبه LOLE

کد متلب رسم جدول COPT و محاسبه LOLE


کد متلب رسم جدول COPT و محاسبه LOLE               کد متلب حاضر برای سیستم با 4 واحد جدول COPT را رسم کرده و در نهایت میزان LOLE را محاسبه می کند.   پس از اجرا برنامه از کاربر ظرفیت هر یک از 4 واحد و میزان FOR آن واحد به ترتیب دریافت می شود و سپس جدول COPT شامل ظرفیت ورودی، ظرفیت خروجی و احتمال های تکی و تجمعی رسم شده و میزان LOLE محاسبه شده و نشان داده می شود.   برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید. …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.