پروژه برنامه نویسی شی گرا

پروژه برنامه نویسی شی گرا

پروژه برنامه نویسی شی گرا 26 صفحه بصورت Word  فهرست چکیده 1 1- مقدمه 2 2- تاریخچه 4 3- مفهوم شی گرایی به زبان ساده 5 3-1- مثال دیگر برای مفهموم شی گرایی به زبان ساده 7 4- فواید برنامه نویسی شئ گرا 8 4-1- قابلیت استفاده مجدد از کد 8 4-2- محلی سازی تغییرات 9 4-3- طراحی آسان تر 9 4-4- قابلیت توسعه 9 4-5- طراحی سریع تر نرم افزار 10 5- دلایل برتری برنامه‌نویسی شی گرا 10 6- مفاهیم عمده 11 7- کلاس 11 8- وراثت (برنامه‌نویسی شی‌گرا) 12 9- مخفی‌سازی 13 10- چندشکلی 13 11- انتزاع / تجرید 14 12- یک مثال کاربردی 14 13- ارتباط اشیاء 15 14- مدیریت پیچیدگی 16 15- آشنایی با مفهوم Public و Private در کلاس‌ها 17 16- مزایای برنامه‌نویسی شئ‌گرا 18 17- نتایج برنامه نویسی شی گرا 18 18- زبانهای شئ گرا 19 19- نتیجه گیری 21 منابع 22   …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.