پاورپوینت میدان سن پیتر (Pizza San Pietro) 26 اسلاید

پاورپوینت میدان سن پیتر (Pizza San Pietro) 26 اسلاید


پاورپوینت میدان سن پیتر (Pizza San Pietro) 26 اسلاید.  فهرست مطالبموقعیتتاریخچهساخت کلیسای سن پیتر دقت ساختمانیمحدوده های میدانعناصر کالبدی فضاورودی اصلی میدانکلیسای سنت پیترتالار ستوندار(284 ستون ) به همراه  140 مجسمهستون هرمی شکل (به ارتفاع 25.31 متر)فواره ها (به ارتفاع 8 متر)ازتعلقات کالبدی میدان کاخ و اقامتگاه پاپسنگ فرشفعالیتمنابع …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.