پاورپوینت مقایسه شاخصهای اقتصادی اروپا و جهان

پاورپوینت مقایسه شاخصهای اقتصادی اروپا و جهان


پاورپوینت مقایسه شاخصهای اقتصادی اروپا و جهان تعداد58   مقدمه •در این پاورپوینت سعی داریم که تعدادی از شاخصهای اقتصادی اروپا و جهان با هم مقایسه کنیم و از این طریق به تبیین جایگاه اروپا در اقتصاد جهان برسیم، لذا از میان مجموعۀ شاخصهای اقتصادی پانزده شاخص از مهمترین آنها انتخاب شده و به بررسی آنها می پردازیم.     شاخصها   (1 تولید ناخالص داخلی ( میلیون دلار جاری ) (2 سرانۀ تولید ناخالص داخلی ( دلار جاری ) (3 سرانۀ درآمد ناخالص ملی ( دلار جاری ) (4 نرخ ارز ( پول ملی در برابر دلار آمریکا ) (5 شاخص قیمت مصرف کننده (6 شاخص تولید صنعتی (7 شاخص تولید کشاورزی (8 شاخص تولید غذایی )  اشتغال در بخش صنعت (درصد از شاغلین) 10)  ورود گردشگران به مرزهای ملی (هزار) 11)  تولید انرژی، اولیه (برابر با هزار متر یک تن نفت) 12)  کاربران اینترنت (در هر صد ساکن) 13)  صادرات 14)  واردات 15)  تراز تجاری   …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.