پاورپوینت مفاهیم اساسی انگیزش

پاورپوینت مفاهیم اساسی انگیزش


انگيزش را به عنوان فرايندی تعريف مي كنيم كه شدت جهت گيري و تداوم تلاش افراد به منظور رسيدن به يک هدف را محاسبه مي كند.در حالي كه انگيزش تداوم تلاش در مقابل هر نوع هدف تعريف شده است و آن را به اهداف سازمانی در جهت منعكس كردن تمايل خود در رفتار مرتبط با كار مي شكنيم *(درجه انگيزش در بين افراد در شرايط متفاوت،مختلف است) سه عنصر كليدی در تعريف انگيزش •شدت (به ميزان تلاش فرد مربوط است) •جهت (تلاش در جهت اهداف سازمان هدايت و كنترل شده) •تداوم (افراد با انگیزه آنقدر در يک وظيفه باقی می مانند تا به اهدافشان دست يابند)     فرمت پاورپونت تعداد39 …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.