پاورپوینت فصل پنجم تئوری حسابداری یک

پاورپوینت فصل پنجم تئوری حسابداری یک

پاورپوینت فصل پنجم تئوری حسابداری یک 27 اسلاید 1- ارتباط بین چارچوب نظری و گزارش‌های مطروحه در فصل 4 تعدادی از گزارش‌های کمیته‌های منتخب انجمن حسابداران رسمی آمریکایست اصول حسابداری (APB) و انجمن حسابداری آمریکا(AAA) مطروح و تشریح شد در مطالعه چارچوب نظری FASB دو نکته حائز اهمیت است: 1- چارچوب را می‌توان نتیجه فرآیند کامل تدریجی دانست که تا حد زیادی به گزارش‌های مطرح شده در فصل 4 متکی است. 2- علیرغم انتقادهایی که از چارچوب نظری مذبور به عمل آمده است یا در آینده به عمل خواهد آمد می‌توان با بهبود آن انتظار داشت که مبنای مناسبی برای تدوین استانداردهای حسابداری به شمار می‌آید. 2- چارچوب نظری هفت بخش است و شامل بیان‌های زیر است: 1- SFACNO، هدف‌های گزارشگری مالی توسط واحدهای انتفاعی 2- SFACNO، ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری 3- SFACNO، عناصر صورت‌های مالی و واحد انتفاعی 4- SFACNO، هدف‌های گزارشگری مالی توسط واحد انتفاعی 5- SFACN، شناخت و اندازه‌گیری در صورت‌های مالی واحدهای انتفاعی 6- SFACNO، عناصر صورت‌های ما …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.