پاورپوینت طرح و اجرای ساختمان ها با مصالح بنایی مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان ایران در اسلایدهای متنوع و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و جداول و آیین نامه های مربوطه

پاورپوینت طرح و اجرای ساختمان ها با مصالح بنایی مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان ایران در اسلایدهای متنوع و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و جداول و آیین نامه های مربوطه


نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید  : 48 در این پروژه پاورپوینت طرح و اجرای ساختمان ها با مصالح بنایی مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان  در اسلاید های  متنوع همراه با شکل و جداول و آیین نامه های مربوطه مطابق با موارد زیر ارایه و نشان داده شده است: 1- انواع ساختمان با مصالح بنایی 2- ساختمان های بنایی مسلح 3- ساختمان های بنایی محصور شده با کلاف(نیمه مسلح) 4- ساختمان های بنایی غیرمسلح 5- الزامات عمومی به همراه جدول 6- بست های دیواری به همراه شکل 7- ارتفاع مجاز جان پناه به همراه شکل 8- جزییات مهار دودکش با کلاف بتنی به همراه شکل های مربوطه 9- دیوار آجری مسلح به همراه شکل 10- دیوار بلوک سیمانی مسلح به همراه شکل 11- تحلیل وطراحی 12- ضوابط وجزئیات مسلح کردن برای مناطق باخطرنسبی کم به همراه شکل 13- درصد میلگرد طولی درستون ها وجرزها به همراه شکل 14- حداقل قطرخم برای میلگرد به همراه شکل 15- ضوابط جزئیات مسلح کردن برای مناطق باخطرنسبی متوسط به همراه شکل 16- ضوابط جزئیات مسلح کردن برای مناطق باخطرنسبی زیادوخیلی زیاد به همراه شکل 17- ساختمان های بنایی محصورشده باکلاف 18- صوابط مر …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.