پاورپوینت شیمی سیمان

پاورپوینت شیمی سیمان

پاورپوینت شیمی سیمان 62 اسلاید همراه تصاویر مقدمه کلمه سیمان از یک لغت به نام Cementگرفته شده است و ماده ای است که دارای خاصیت چسبانندگی مواد به یکدیگر است و در حقیقت واسط بین مصالح برای چسباندن است که ترکیبات اصلی سیمان برای چسباندن انواع مصالح از جمله شن، ماسه، سنگ و … دارای ترکیبات آهکی است. سیمانهای آهکی معمولاً از ترکیبات سیلیکاتها و آلومیناتهای آهکی تشکیل شده اند که هم بصورت طبیعی وجود دارند هم قابل تولید در کارخانجات سیمان سازی هستند. تا اواسط دهه ۱۹۹۰ صنعت سیمان یکی از عمدهترین صنایع آلاینده در دنیا محسوب میشد. این نقیصه ناشی از عمدهترین صنایع آلاینده در دنیا محسوب میشد. این نقیصه ناشی از عدم وجود یا بازدهی ناکافی سیستمهای تصفیه و غبارگیر، نبودن الزامات قانونی مناسب و عدم آگاهی کافی از مسائل زیستمحیطی در آن زمان بود. جهیز صنایع سیمان به سیستمهای غبارگیر در آن زمان، هزینه قابل توجهی دربرداشت که بسیاری از صاحبان صنایع قادر به استفاده از آنها نبودند. با تغییر ساختار و ارتقاء سیستمهای غبارگیر و پیشرفتهای عصر حاضر مسائل اقتصادی و هزینههای مربوط به آنها تحت تأثیر قرار گرفتهاند. عم …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.