پاورپوینت سلول

پاورپوینت سلول

پاورپوینت سلول 26 اسلاید همراه تصاویر   سلول سلول به عنوان واحد ساختمانی همه موجودات زنده معرفی می‌شود ,این گفته نه تنها در تك سلولیها بلكه در جاندارانی كه بدنشان از میلیاردها سلول تشكیل شده نیز صادق است. زیرا، زندگی این موجود پرسلولی وابسته به فعالیت‌ هماهنگ اجزای تشكیل‌دهنده آنها است. تفاوت بین سلول جانوران و گیاهان: 1. سلول های گیاهی دارای کلروپلاست هستند و فتوسنتز انجام می دهند اما در سلول های جانوری این اندامک وجود ندارد. 2.سلول گیاهی دارای دیواره سلولی و تیغه میانی است که دو سلول مجاور را به هم مرتبط می سازد در حالی که در سلول جانوری این تیغه وجود ندارد. 3 .سانتریول اندامکی است که در سلول های جانوری دیده می شود ولی در سلول گیاهی وجود ندارد. .4 در سلول های گیاهی کانال هایی به نام پلاسمودسم وجود دارد که سیتوپلاسم دو سلول مجاور را به هم مرتبط می کنند در حالی که چنین ساختاری در سلول های جانوری دیده نمی شود. ادامه فهرست تعریف بافت و انواع آن بافتهای مریستمی بافتهای غیر مریستمی پارانشیم بافت كلانشیم. کلانشیم بافت زنده ای است …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.