پاورپوینت بررسی علوم و فنون ادبی 1

پاورپوینت بررسی علوم و فنون ادبی 1

پاورپوینت بررسی علوم و فنون ادبی 1  18 اسلاید تاریخ ادبیات و سبک شناسی هر فصل با موضوع سبک شناسی و تاریخ ادبیات آغاز می شود. پرداختن به سیر تاریخی زبان و ادبیات فارسی از پیش از اسلام تا قرن ششم درس چهارم: تاریخ ادبیات پیش از اسلام و قرن های اولیه هجری (معرفی زبان های باستانی، معرفی نخستین آثار زبان فارسی) تاریخ ادبیات و سبک شناسی درس هفتم: سبک و سبک شناسی (سبک خراسانی) تعریف سبک، دسته بندی سبک ها – بررسی ویژگی های نثر و شعر سبک خراسانی زبان و ادبیات فارسی در سده های پنجم و ششم و ویژگی های سبکی آن (پیدایش سبک عراقی) تاریخ ادبیات و سبک شناسی درس دهم: زبان و ادبیات فارسی در سده های پنجم و ششم و ویيگی های سبکی آن (پیدایش سیک عراقی) …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.