پاورپوینت بررسی بادگیر و اجزا و عناصر و گونه شناسی بادگیر ها – 69 اسلاید

پاورپوینت بررسی بادگیر و اجزا و عناصر و گونه شناسی بادگیر ها – 69 اسلاید


پاورپوینت بررسی بادگیر و اجزا و عناصر آنفهرست مطالبمقدمهمناطقی از ایران و سایر کشورهای خاورمیانه ومصرکارکرداصلی بادگیر هامعرفی قسمت های مختلف با د گیرنحوه کار بادگیرچند  نمونه شماتیک از عمکرد بادگیر هامقطع یک بادگیر در بم مقطع یک بادگیر وجریان آب زیر زمینی نمونه یک اتاق ،ورودی و موقیعت بادگیر سه دسته بادگیرهای ایران بادگیر اردکانیبادگير هاي يك طرفه شهر ميبد آب انبار كلار در ميبد بادگیر های کرمانیبادگیر های یزدیآب انباري با دو مخزن بررسی گونه شناسی اشکال بادگیردر یزدگونه شناسی بر مبنای جهت دریافت بادنوع دیگر از بادگیر 4 طرفهگونه شناسی بر مبنای جهت دریافت بادبادگیر شش یا هشت طرفهگونه شناسی بادگیر ها در پلانبادگیر با پلان مربعبادگیر با پلان شش ویا هشت ضلعیبادگیر با پلان مستطیلانواع پلان  مستطیل با تیغه ضربدریپلان مستطیل  با تیغه های عمود بر هم به شکل صلیبپلان مستطیل با تیغه های عمود بر هم به شکل Hپلان دایره ایگونه شناسی مقطع بادگیرگونه شناسی در نمانمونه بادگیر های با دهانه مستطیل عمودینمونه بادگیر های با دهانه ی مستطیل افقیارتفاعتزیینات در بادگیرگونه شناسی بادگیر هابر مبنای …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.