پاورپوینت بررسي اقليمي ابنيه – 70 اسلاید

پاورپوینت بررسي اقليمي ابنيه – 70 اسلاید


فهرست مطالب     عوامل اقليمي     1ـ خورشيد     2ـ1ـ بـــاد     1-2-1- بادگير     3-1- آب، رطوبت و گياه     1-4-1- ناهمواريهاي سطح زمين     1-4-1- عمق زمين     3-4-1- روستاي زيرزميني ميمند     4-4-1- شبستان و شوادان     فهرست اشکال و جداول     جدول 1ـ زاويه تابش آفتاب هنگام ظهر در ماههاي مختلف سال براي شهر تهران     شكل 3ـ استفاده از تابش افتاب در زمستان و جلوگيري از تابش آن در تابستان توسط سايه‌بان بر روي پنجره جنوبي     شكل 4ـ مقدار انرژي خورشيدي روي سطوح مختلف ساختمان بر حسب روز /2Ft/ BTU براي مدار 36 درجه نيمكره شمالي     شكل 5ـ جهت قرار گيري ساختمان نسبت به خورشيد     شكل 6ـ تناوب شبانه‌روزي باد در سواحل دريا     شكل 7ـ در نظر گرفتن جهت باد غالب در طراحي شهري     شكل 8 ـ هدايت و جلوگيري از جريان هوا در محوطه ساختمان &nbsp …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.