پاورپوینت با عنوان یک مدل بهینه سازی دو مرحله ای برای برنامه ریزی انطباق مواد اضطراری تحت عدم قطعیت درسطح محیطی

پاورپوینت با عنوان یک مدل بهینه سازی دو مرحله ای برای برنامه ریزی انطباق مواد اضطراری تحت عدم قطعیت درسطح محیطی


پاورپوینت با عنوان یک  مدل بهینه سازی دو مرحله ای برای برنامه ریزی انطباق مواد اضطراری تحت عدم قطعیت درسطح محیطی در فرمت پاورپوينت . 29 اسلايد قابل ويرايش در حل مسایل برنامه ریزی در دنیای واقعی مثل نجات حادثه دیدگان در حوادث طبیعی بسیاری از پارامترهای سیستم با عدم قطعیت همراه هستند .این تحلیل با در نظر گرفتن خواص جداگانه فردی متغیرها موارد مشابهت آنها را بهم متصل می کند بدین معنا که هنگام استفاده از این روش آن گروه هایی که فاصله اقلیدوسی نزدیکتری باهم دارند در مدل های مستمر مسطح ( Lap ) تجهیزات را می توان هر کجا نگه داشت . Lap  هنگامی مفید است که در مجموعه عدم اطمینان یا کمبود اطلاعات دقیق وجود داردحال به بررسی چند مقاله محققان در این زمینه می پردازیم.   …

0

پست های مرتبط

پاورپوینت با عنوان یک مدل بهینه سازی دو مرحله ای برای برنامه ریزی انطباق مواد اضطراری تحت عدم قطعیت درسطح محیطی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.