پاورپوینت با عنوان کاربرد رباتها

پاورپوینت با عنوان کاربرد رباتها


پاورپوینت با عنوان کاربرد رباتها در فرمت پاورپوينت . 61 اسلايد قابل ويرايش   کاربرد رباتها ویژگیهای وضعیت کار جهت کاربرد رباتها: یکی ازکاربردهای اولیه رباتهای صنعتی حدود سال 1961دریک عملیات ریخته گری بود. این ربات جهت خارج کردن قطعات ریخته شده ازماشین ریخته گری بکارمیرفت. فضا ومحیط اطراف ریخته گری بدلیل حرارت بالا ودودبرای انسان مضراست وبدین منظور استفاده ازربات بجای انسان منطقی بنظرمیرسد. شرایط محیط کاری یکی ازویژگیهایی است که بهنگام انتخاب یک ربات بایدموردتوجه قرارگیرد. شرایط وویژگیهای کلی که وضعیت کاربایدداشته باشد تایک ربات جایگزین نیروی انسانی شودعبارتنداز: .1محیط کاری خطرناک برای نیروی انسانی: هنگامیکه محیط کاری برای افراد,ناامن ,غیربهداشتی,خطرناک ونامناسب باشد. علاوه برریخته گری که برای سلامت انسان خطرناک است وضعیت های کاری دیگری مانند آهنگری,رنگپاش,جوشکاری نیزخطرناک هستندرباتهای صنعتی برای این مواردکاربرددارند.   .2سیکل کاری تکراری: اگرتوالی عناصرکاری درسیکل مشابه باشد وعناصردارای حرکتهای نسبتا ساده باشند,یک ربات معمولا قادر به انجام این سیکل کاری با بالا …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.