پاورپوینت با عنوان قوانین ایزاک آسیموف در روبات ها

پاورپوینت با عنوان قوانین ایزاک آسیموف در روبات ها


پاورپوینت با عنوان قوانین ایزاک آسیموف در روبات ها در فرمت پاورپوينت . 37 اسلايد قابل ويرايش قانون صفر ــ هيچ روباتي نبايد به تمدن و بشريت صدمه بزند و يا در حين انجام عمليات شرايطي را به وجود آورد كه به ضرر بشريت و تمدن تمام شود (اين قانون بعد از تدوين 3 قانون اصلي به آنها اضافه شده است). 1ــ روبات نبايد به هيچ عنوان به انسان صدمه بزند و يا در حين انجام عمليات شرايطي را به وجود آورد كه به آسيب ديدن انسان منجر شود.       2ــ روبات بايد دستورات انسان را پيروي كرده و انجام دهد به استثناي دستوراتي كه با قانون شماره يك منافات داشته باشد.       3ــ روبات حق دارد و بايد تا زماني كه [تصميماتش] با قوانين شماره يك و شماره دو منافاتي ندارد به دفاع از هستي و موجوديت خود بپردازد.   …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.