پاورپوینت با عنوان انتخاب تأمین کنندگان از طریق تکنیک های MCDM فازی

پاورپوینت با عنوان انتخاب تأمین کنندگان از طریق تکنیک های MCDM فازی


پاورپوینت با عنوان انتخاب تأمین کنندگان از طریق تکنیک های   MCDM فازی در فرمت پاورپوينت . 56 اسلايد قابل ويرايش در عصر حاضر، شرکت ها برای ماندن در عرصه ی رقابت و دستیابی به مؤلفه های رضایت مشتری، توجه بیشتری به زنجیره ی تأمین داشته اند.   به طوری که دیگر رقابت بین شرکت ها مطرح نیست بلکه بین زنجیره های تأمین معنی پیدا می کند.در این میان، انتخاب تأمین کننده به عنوان یک کلید استراتژیک جهت موفقیت شرکت ها،نقش مهمی ایفا می کند. انتخاب تأمین کننده یک فرایند ارزیابی بر اساس معیار های متعدد است که در آن از اطلاعات مبهم و نا مشخص استفاده می شود.این مسأله را می توان با فرض استقلال و یا ارتباطات درونی بین معیارها تعریف کرد. در حالت اول یعنی با فرض مستقل بودن زیر معیارها مسئله انتخاب تأمین کننده را می توان در 4 گام زیر حل نمود. گام 1- تشکیل گروه تصمیم گیری و تعیین اهمیت وزن تصمیم گیرندگان گام2-تعیین اهمیت وزن معیارها و زیر معیارها توسط هر تصمیم گیرنده گام 3-تعیین نرخ گزینه ها با توجه معیارها و زیر معیارها گام 4-محاسبه امتیاز هر تأمین کننده …

0

پست های مرتبط

پاورپوینت با عنوان انتخاب تأمین کنندگان از طریق تکنیک های MCDM فازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.