پاورپوینت ازدواج سفید یا هم باشی سیاه

پاورپوینت ازدواج سفید یا هم باشی سیاه

پاورپوینت ازدواج سفید یا هم باشی سیاه 16 اسلاید مقدمه ازدواج برای غربی ها رابطه ای خصوصی و شخصی است. ولی وقتی زن و مردی فقط به دلایل شخصی خودشان زیر یک سقف رفته و بدون ثبت رسمی، قانونی و حقوقی در کنار هم زندگی می کنند و هم خانه میشوند، به آن ارتباط ازدواج سفید گفته می شود. زندگی بدون ازدواج یکی از شیوه های رایج زندگی در غرب است. بیش از دوسوم زوج های آمریکایی پیش از ازدواج رسمی، مدتی را بدون ازدواج با یکدیگر زیر یک سقف می گذرانند. اکثر ازدواج های سفید عمری کوتاه دارند و معمولاً حدود یک سال یا کمی بیشتر طول می کشند که یا به ازدواج رسمی و یا جدایی ختم می شوند. ازدواج رسمی در مقابل زندگی زناشویی بدون ثبت قانونی: ازدواج سفید، پیوندی غیرقانونی و غیررسمی است که در آن دو طرف هیچ تعهد برای کنار هم ماندن ندارند. حتی اگر یک طرف رابطه دوست داشته باشد که زندگی آنها دائمی و همیشگی باشد، خیلی وقت ها طرف دیگر خواستار آن نیست. احتمال بر هم خوردن ازدواج های سفید بسیار بالاتر از ازدواج های رسمی است. این زوج ها هیچ تعهد حمایت مالی در برابر همسر خود ندارند. این زوج ها بیشتر از زوج هایی که ازدواج رسمی داش …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.