پاورپوینت آشنایی با نظریات و تعاریف مکتب سیستمی و اقتضایی

پاورپوینت آشنایی با نظریات و تعاریف مکتب سیستمی و اقتضایی

پاورپوینت آشنایی با نظریات و تعاریف مکتب سیستمی و اقتضایی 8 اسلاید تعریف سیستم ‌مجموعه پیچیده و ترکیبی از اجزاء و اعضاء‌ که این مجموعه را بصورت یک کل واحد مطرح ساخته که به دنبال کسب هدف مشترک هستند. مکتب سیستمی معتقد است که باید سازمان را مانند یک کل نظام یافته در نظر گرفت. مطابق این نظریه کل سازمان چیزی متفاوت با اجزای آن است . اجزا سیستم 1. داده :  2. پردازش ( عملیات ) :  3. ستاده ( بازداده ) 4. بازخورد : ‌ ۵. محیط :  جهت گیری جدید ناشی از دیدگاه سیستمی : ۱. یادگیری سازمانی : فرایند یافتن خطاها و اشتباهات و رفع و اصلاح آن که مبتنی بر آگاهی های گذشته و رویدادهای پیشین است.( مبتنی بر تجربه و خطا) سازمان یادگیرنده یا سازمان دانش آفرین سازمانی است که در ایجاد، اکتساب و تبادل دانش، اصلاح و بهبود رفتاری که در دانش و دیدگاههای جدید منعکس می شود، مهارت دارد .در این نوع سازمان خلق دانش کار تخصصی نیست بلکه یک رفتار همگانی است که مبتنی بر دانش و آگاهی اعضای خود است و به صورت محدود از روش آزمون خطا استفاده می کندپیترسنج معتقد است سازمانی که با استفاده از افراد ، ا …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.