سازمان جهانی کار

سازمان جهانی کار

فهرست مطالب : عنوان :                                                                      صفحه : مقدمه ………………………………………………………………….1              ورد تعداد22           سازمان بین‌المللی کار در تاریخ اجتماعی ………………………………….. 8 ساختار سازمان بین‌المللی کار (۴) ………………………………… 12 نگاهی به کنفرانس بین‌المللی کار ……………………………… 16 کمیسیون بررسی استانداردها ……………………………………………… 20 سا …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.