رفتار خوردگی سایشی فولاد زنگ نزن 304 و فولاد ساده کربنی در مقایسه با حالت نانو کریستالیزه شده سطحی از طریق ساچمه زنی تحت تاثیر اصطکاک چرخشی در محیط با اسیدیته های مختلف

رفتار خوردگی سایشی فولاد زنگ نزن 304 و فولاد ساده کربنی در مقایسه با حالت نانو کریستالیزه شده سطحی از طریق ساچمه زنی تحت تاثیر اصطکاک چرخشی در محیط با اسیدیته های مختلف


فهرست مطالب: این تحقیق  در 133 صفحه و بصورت پاور پوینت و دارای چند بخش است که در آن از ساچمه زنی و روش های مهندسی خوردگی استفاده شده است . (1 شرح تعاریف شات پینینگ فنی (انواع , منحنی اشباع , کاوریج و فرمولهای ریاضی و نمودار های مقایسه ای , نوار آلمن و انواع آن و مثالهای صنعتی از شات پینینگ و بیان مطلب تغییر فرم شدید پلاستیک در اثر ساچمه زنی و نانو سازی سطح فولاد) تا صفحه 48 (2 ساخت دستگاه خوردگی سایشی چرخشی (بر اساس استاندارد  ASM ) 49 (این دستگاه به دانشگاه تهران هدیه شد) (3 ساخت نمونه های ویژه جهت دستگاه خوردگی سایشی و اعلام مشخصات اولیه آنها شامل آنالیز و سختی سنجی و مشخصات نمونه ها و سپس اماده سازی آنها جهت انجام آزمایشات محاسبه منحنی اشباع دستگاه ساچمه زنی و محاسبه تعداد پاس جهت پوشش 100%   51 (4 برنامه ریزی روش انجام کار و تحقیق نانو شدن دانه ها در اثر ساچمه زنی شدید بروش XRD و فرمول های بدست آمده از مقالات و انجام تست میکرو هاردنس برای تحقیق اثر ساچمه زنی بر عمق سختی سطحی و رسم گراف آن 58 (5 انجام آزمایشات کاهش …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.