دانلود پاورپوینت درمانهای غیردارویی یا شناختی رفتاری در کودکان ADHD

دانلود پاورپوینت درمانهای غیردارویی یا شناختی رفتاری در کودکان ADHD


              ADHDتعریف اختلال بیش فعالی- نقص تمرکز یکی از اختلالات دوران کودکی است که دارای 18 نشانه است. اگر کودکی 6 نشانه از 18 تا را داشته باشد به عنوان کودک بیش فعال شناخته می شود. بعضی از علائم باید قبل از 7 سالگی آغاز شده باشند. این اختلال سه دسته نشانه دارد: 1- بی توجهی یا نقص تمرکز 2- بیش فعالی 3- تکانشگری ( بی مهابا بودن).     hyper activity علایم بیش فعالی -کودک غالبا وول می خورد، دست و پایش را تکان می دهد. -غالبا در کلاس یا جاهای دیگری که انتظار می رود بنشیند صندلی خود را ترک می کند. -در جاهایی که مناسبت ندارد راه می رود یا از در و دیوار بالا می رود. -غالبا بازی یا فعالیت هایش پر سرو صداست. -در حال حرکت است و به نظر می رسد موتوری او را به حرکت وامی دارد. -معمولا زیاد صحبت می کند.   inattention علائم نقص توجه -کودک غالبا از توجه به جزئیات ناتوان است.در امور تحصیلی،کار یا سایر فعالیت ها مرتکب اشتباهات ناشی از بی دقتی می شود. -در حفظ و نگهداری توجه بر روی تکالیف یا فعالیت های مربوط به بازی ناتوان است. -هنگام صحبت …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.