دانلود پاورپوینت اضطراب در کودکان

دانلود پاورپوینت اضطراب در کودکان


              مقدمه همة انسانها اضطراب را در زندگي خود تجربه مي‌کنند و طبيعي است که مردم هنگام مواجهه با موقعيتهاي تهديدکننده و تنش‌زا مضطرب مي‌شوند، اما احساس اضطراب شديد و مزمن در غياب علت واضح، امري غيرعادي است.اضطراب شامل احساس عدم اطمينان، درماندگي و برانگيختگي فيزيولوژيکي است. به‌طور کلي اضطراب يک احساس منتشر، بسيار ناخوشايند و اغلب مبهم دلواپسي است که با يک يا چند حس جسمي مانند احساس خالي شدن سر دل، تنگي قفسه سينه، طپش قلب، تعريق، سردرد و غيره همراه است.بررسيها نشان مي‌دهد که اضطراب در مردها، طبقات اقتصادي مرفه و جوانان کمتر است و در زنان، افراد کم‌درآمد و سالمندان و همچنين كودكان بيشتر شايع مي‌باشد.   اضطراب کودکان تمام کودکان اضطراب و بي قراري را تجربه مي کنند. در بيشتر مواقع از يک کودک طبيعي انتظار مي رود که زمان زيادي را در حال شور و شوق، بي قراري و کنجکاوي باشد. براي مثال کودکان، زماني که ۹ ماه از سال را به خاطر رفتن به مدرسه از والدين خود جدا مي شوند، داراي دلواپسي و اضطراب خاصي هس …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.