دانلود پاورپوینت آشنایی با مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک در مدیریت

دانلود پاورپوینت آشنایی با مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک در مدیریت


              پيشينه مكاتب بررسي هاي تاريخي نشان مي دهد كه در مورد چگونگي اداره سازمان ها (واحدهاي تجاري / اداري) پيشينيان از جمله : مصريان ، چيني يان، ايرانيان، روميان و آلمان ها و ديگران داراي بينيش ها و سيستم هاي خاص و متناسب با سازمان هاي اداري و تجاري خود بوده اند. . دوره ای که دانش مدیریت از ابتدای شکل گیری تاکنون طی نموده است و همچنین کلیه نظراتی که تا حال از طریق دانشمندان و محققان این علم ارائه شده است را در سه مکتب کلی می توان خلاصه نمود. انواع مكاتب مديريت: كلاسيك – مديريت علمي  – مديريت اداري –  مديريت بوروكراسي    نئوكلاسيك -روابط انساني -سلسله مراتب نيازهاي مازلو -تئوريX Y   مكتب كلاسيك شامل 3 نظريه ذيل است: 1- نظريه مديريت علمي(Scientific Management Theory) 2- نظريه مديريت اداري(اصول گرايان يا وظيفه گرايان)   (The Process Theory of M 3- نظريه بوروكراسي(The Theory of Bureaucracy)   نظريه مديريت علمي: از اواخر قرن سيزدهم شمسي مقارن با اواخر قرن نوزدهم م …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.