دانلود پاورپوینت آشنایی با روش تاپسیس

دانلود پاورپوینت آشنایی با روش تاپسیس


            فهرست مطالب  معرفی مزایا مراحل تشکیل ماتریس داده ها و استانداردسازی تعیین وزن شاخص ها ایده آل های مثبت و منفی برای شاخص ها فاصله گزینه ها از ایده آلهای مثبت و منفی رتبه بندی مثال       معرفی  تاپسیس به عنوان یک روش تصمیم گیری چند شاخصه، روشی ساده ولی کارآمد در اولویت بندی محسوب می شود. این روش در سال 1992 توسط چن و هوانگ مطرح شده است. سابقه استفاده از مدل تاپسیس در ایران با طیف های کاربردی در زمینه های امکان سنجی، اولویت بندی و ارزیابی عملکرد از آغاز دهه 1370 به شکل محدود آغاز شده است. الگوریتم تاپسیس یک تکنیک چند شاخصه جبرانی بسیار قوی برای اولویت بندی گزینه ها از طریق شبیه نمودن به جواب ایده آل می باشد. در روش تاپسیس، گزینه انتخاب شده می باید کوتاه ترین فاصله را از جواب ایده آل و دورترین  فاصله را از ناکارآمدترین جواب داشته باشد. در این روش، ماتریس n×m که دارای m گزینه و n شاخص می باشد مورد ارزیابی قرار می گیرد. گزینه(Alternative) : هر موضوع مورد بررسی یک گزینه محسوب می شو …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.