دادخواست احتساب سوابق مشاغل سخت و زیان آمور

دادخواست احتساب سوابق مشاغل سخت و زیان آمور


 این فایل برای آن دسته از افرادی کاربرد دارد که در زمان اشتغال خود مدتی در مشاغل سخت و زیان آور مشغول بکار بوده اند اما سازمان تامین اجتماعی از قبول و احتساب آن مدت امتناع و آنان را از مزایای خاص اشتغال به مشاغل سخت و زیان آور محروم نموده است . عزیزان توجه داشته باشند که برای بهرمند شدن از این مزایای داشتن شرایط خاصی در قانون پیش بینی شده است لذا در این فایل ضمن ارشاد شما و اعلام قوانین مرتبط یک دادخواست به خواسته استفاده از مزایای خاص مشاغل سخت و زیان تنظیم گردیده که فقط کافی است مشخصات خود را وارد و شرح ماوقع اعلامی را با موضوع خود تطبیق و ویراش نموده و مدارک مورد نیاز را پیوست و سپس آن را تقدیم دیوان عدالت اداری بنمایید . قصد تنظیم کننده دادخواست به مراتب برای نظام حقوقی ارزشمند خواهد بود زیرا این امر موجب جلوگیری از ورود بی مورد و اشتباه دادخواست های اینچنین به دیوان عدالت خواهد شد واشخاص نیز با درک درست و کسب اطلاعات صحیح اقدام به احقاق حق خواهند نمود . استدعا دارم قبل از خرید این محصول از کارآمدی آن برای خود اطلاعات کافی کسب نمایید . این فایل در 12 صفحه از جمله دادخو …

0

پست های مرتبط

اعلام اشتباه قاضی صادر کننده رای در دیوان عدالت اداری
فرم دادخواست بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
چگونگی درخواست اعمال ماده 79قانون دیوان عدالت اداری
رویه حاکم بر درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.