خلاصه گرامر زبان انگلیسی محمد زکی زاده

خلاصه گرامر زبان انگلیسی محمد زکی زاده


این نسخه نسبت به نسخه های قبلی کاملتر شده وتمام جملات بطور کامل ترجمه گردیده است. این نسخه خلاصه ده کتاب گرامر اصلی زبان انگلیسی در کشور می باشد: چهار کتاب گرامر انگلیسی به فارسی و شش کتاب گرامر زبان اصلی. ده صفحه به نسخه قبلی اضافه شده است و چند اشتباه املایی و تایپی نسخه قبلی تصحیح گردیده است. کتاب های خلاصه شده شامل موارد زیر و چند جزوه دانشگاهی و کتاب های سالهای اول تا چهارم دبیرستان می باشد: English Sentences Structure ESS A Practical English Grammar Grammar Exercises in English NTC TOEFL Cambridge TOEFL Modern English زبان انگلیسی دکتر بیرجندی    فرمت پی دی اف   تعداد66 دستور گرامر مریم گلتراش دستور انگلیسی جمشید رجبی گرامر جواد عسگری …

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.