تحقیق ( مقاله ) با عنوان الگوریتم کلونی مورچه بهبود یافته برای حل مدل برنامه ریزی دو سطحی سیستم تولید و توزیع

تحقیق ( مقاله ) با عنوان الگوریتم کلونی مورچه بهبود یافته برای حل مدل برنامه ریزی دو سطحی سیستم تولید و توزیع


تحقیق ( مقاله ) با عنوان الگوریتم کلونی مورچه بهبود یافته برای حل مدل برنامه ریزی دو سطحی سیستم تولید و توزیع     در فرمت ورد ، 16 صفحه قابل ویرایش   در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی دو سطحی برای سیستم تولید و توزیع مورد بررسی قرار گرفته است. سطح اول این مدل، فرایند توزیع را کنترل می کند و با استفاده از یک مساله مسیریابی وسایل نقلیه با چند انبار فرمول بندی می شود. سطح دوم نیز هزینه های حمل و نقل تولید کننده را کنترل می کند و با استفاده از یک مساله ی حمل و نقل فرمول بندی می شود. برای حل این مدل، یک الگوریتم کلونی مورچه بهبود یافته ارائه شده است. به منظور بهبود الگوریتم کلونی مورچه یک عملگر جهش و یک رویکرد جستجوی محلی به این الگوریتم افزوده شده است. در ادامه برای پایدارکردن این الگوریتم از تنظیم  پارامتر به روش تاگوچی استفاده شده است و پس از اطمینان از عملکرد صحیح آن، با الگویتم ارائه شده در ادبیات مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند که برای حل مدل برنامه ریزی دو سطحی سیستم تولید و توزیع در اندازه ی بزرگ، الگوریتم کلونی مورچه بهبود یافته در مقایسه با الگوریتم ار …

0

پست های مرتبط

تحقیق ( مقاله ) با عنوان الگوریتم کلونی مورچه بهبود یافته برای حل مدل برنامه ریزی دو سطحی سیستم تولید و توزیع
تحقیق ( مقاله ) با عنوان الگوریتم کلونی مورچه بهبود یافته برای حل مدل برنامه ریزی دو سطحی سیستم تولید و توزیع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.