مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی محرک موتور DC بدون سنسور و بدون جاروبک بر اساس تشخیص عبور از صفر نیروی عقبی الکتروموتوری (EMF) از تفاوت ولتاژ خطی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی محرک موتور DC بدون سنسور و بدون جاروبک بر اساس تشخیص عبور از صفر نیروی عقبی الکتروموتوری (EMF) از تفاوت ولتاژ خطی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Sensorless Brushless DC Motor Drive Based on the  Zero-Crossing Detection of Back Electromotive  Force (EMF) From the Line Voltage Difference عنوان فارسی: محرک موتور DC بدون سنسور و بدون جاروبک بر اساس تشخیص عبور از صفر نیروی عقبی الکتروموتوری ( EMF ) از تفاوت ولتاژ خطی چکیده:   این مقاله، عملیات موقعیت بدون سنسور موتور جریان مستقیم بدون جاروبک آهنربای دائمی ( BLDC ) را توصیف می کند. محرک BLDC بدون سنسور که در این مقاله پیشنهاد شد، بر اساس تشخیص عبور از صفر ( EMF عقبی) نیروی عقبی الکتروموتوری از ولتاژهای پایانه می باشد. روش پیشنهاد شده بر تفاوت ولتاژهای ارزیابی شده در پایانه های موتور تأکید دارد. در این مقاله ثابت شده است که این تفاوت از ولتاژ خطی، نسخه نهایی از EMF عقبی مناسب در عبور از صفر آن فراهم می کند. سیگنال های کوموتاسیون بدون ولتاژ خنثی موتور بدست می آیند. اثربخشی روش پیشنهادی از طریق شبیه سازی و نتایج آزمایشگاهی تعیین شده است. تعداد صفحات انگلیسی: 8 تعداد صفحات فارسی: 22 سال مقا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *