مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی شبیه سازی جریان ماست و پیش بینی خواص فرآیند نهایی آن با استفاده از ارزیابی های رئولوژیکی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی شبیه سازی جریان ماست و پیش بینی خواص فرآیند نهایی آن با استفاده از ارزیابی های رئولوژیکی


مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: SIMULATION OF YOGHURT FLOW AND PREDICTION  OF ITS END-OF-PROCESS PROPERTIES USING  RHEOLOGICAL MEASUREMENTS عنوان فارسی: شبیه سازی جریان ماست و پیش بینی خواص فرآیند  نهایی آن با استفاده از ارزیابی های رئولوژیکی چکیده:   ماست، ماده ای پیچیده به لحاظ رئولوژیکی می باشد که دارای ویژگی های برش رقیق کنندگی، تیکسوتروپی، کشسانی و تنش تسلیمی می باشد. خواص رئولوژیکی ماست به تاریخ برش آن بستگی دارد و بنابراین ارزیابی خواص تعادلی برای اهداف طراحی فرآیند کافی نمی باشد. فرآوری فیزیکی که عمدتا به شکل جریان از طریق خط توزیع نهایی اتفاق می افتد، موجب تغییرات برگشت ناپذیری در خواص بافتی محصول می شود. این امر بر چالش مشکل پیش بینی خواص بافتی فرآیند نهایی تاکید دارد که اکثرا برای مصرف کننده قابل قبول می باشند. تعداد صفحات انگلیسی: 6 تعداد صفحات فارسی: 13 سال مقاله: — فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *