سیاست مالیاتی در قرن بیست و یکم: مفاهیم جدید برای مشکلات قدیمی

سیاست مالیاتی در قرن بیست و یکم: مفاهیم جدید برای مشکلات قدیمی

8صفحه انگلیسی پی دی اف 10صفحه ترجمه شده ورد     در طول سه دهه قبل محیطی که سیستم‌های مالیاتی در آن عمل می‌کنند تغییر زیادی کرده است. جهانی شدن و دیجیتالی شدن اقتصاد، سیار بودن جغرافیایی پایه مالیاتی را افزایش داده و شرکتهای چندملیتی نقش مهم فزاینده‌ای در تجارت بین‌المللی ایفا می‌کنند. دولتها در واکنش به این فشارها، اصلاحات عمیقی در سیستم مالیاتی خودشان را دنبال کرده‌اند. اصلاحات ساختاری، تقریبا در همه کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی و تقریبا همه کشورهای برزیل، روسیه، هند، اندونزی، چین و آفریقای جنوبی اجرا شده است. اصلاحات شامل کاهش نرخ‌ها، گسترش پایه مالیاتی و افزایش اتکا بر مالیاتهای مصرف بوده است. ادارات مالیاتی با تقویت دسترسی خودشان به اطلاعات، قوی‌تر کردن مقررات جلوگیری از سوء استفاده و حرکت از همکاری به سمت هماهنگی، به فرسایش بالقوه پایه مالیاتی واکنش نشان داده‌اند. علاوه بر محیط تغییر یافته، بازیگران بحث‌های مالیاتی نیز تغییر کرده است. عواقب بحران مالی جهانی و افزایش آگهی از رشد ارام نابرابری ثرو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *