کتاب راهنمای کاربردی مدیریت پسماند

کتاب راهنمای کاربردی مدیریت پسماند

کتاب راهنمای کاربردی مدیریت پسماند

شامل : فایل اصلی ( زبان اصلی) و ترجمه فارسی سرفصل های کتاب راهنمای کاربردی مدیریت پسماند : فصل اول: مقدمه فصل دوم: نقش دولت مرکزی در مدیریت پسماند شهری فصل سوم: قانون استانی پسماند فصل چهارم: برنامه ریزی برای برنامه های مدیریت پسماند شهری فصل پنجم: ویژگی های چرخه پسماند فصل ششم: کاهش در مبدأ: کمیت و سمیت کاهش کمیت کاهش سمیت فصل هفتم: جمع آوری پسماند فصل هشتم: بازیافت فصل نهم: بازارها و محصولات خاصل از مواد بازیافت شده فصل دهم: پسماندهای خطرناک خانگی فصل یازدهم: سایر پسماندهای خاص باتری ها روغن مستعمل

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »