پژوهش بررسي اثر عدم اطمينان محيطي ادراك¬شده بر روابط درون¬ سازماني صادركننده و واردكننده و بهبود عملكرد صادرات

پژوهش بررسي اثر عدم اطمينان محيطي ادراك¬شده بر روابط درون¬ سازماني صادركننده و واردكننده و بهبود عملكرد صادرات

پژوهش بررسي اثر عدم اطمينان محيطي ادراك¬شده بر روابط درون¬ سازماني  صادركننده و واردكننده و بهبود عملكرد صادرات

پژوهشی با عنوان بررسي اثر عدم­اطمينان محيطي ادراك­شده بر روابط درون­ سازماني صادركننده- واردكننده و بهبود عملكرد صادرات با فرمت ورد چکیده: اين مطالعه، در راستاي كمك به توسعه صادرات به بررسي تاثير عدم­اطمینان محیطی ادراك­شده بر ارتباطات درون­سازمانی و بهبود عملکرد صادراتي پرداخته است. همچنين تلاش شد تا با مطالعه­اي جامع، ابعاد مختلف عدم­اطمينان محيطي و روابط درون­سازماني شناسايي، و اثر هر يك از آنها بر بهبود عملكرد صادراتي مورد ارزيابي قرار گيرد. از اين جهت، براي شناسايي ابعاد متفاوت عدم­اطمينان محيطي از آشفتگي بازار، فرار بودن محيط و شدت رقابت و براي شناسايي ابعاد مختلف روابط درون­سازماني از مشاركت، تعهد و قدرت، استفاده گرديد. براي گرد­آوري اطلاعات مربوط به اين عوامل، پرسشنامه محقق بين صادركنندگان شهر مشهد توزيع و سپس به منظور تجزيه و تحليل داده­ها از

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »